vr. jun 14th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Bert van Drunen

 

Naam: Bert van Drunen

Functie: Wethouder

 

Over Bert van Drunen

Bert van Drunen werd geboren in 1953 in het plaatsje Best. Als kind groeide hij op in het Wilhelminadorp waarna hij onder meer in Naestenbest, Speelheide en Heivelden woonachtig was. Hij is getrouwd met zijn vrouw Kitty en samen hebben zij twee kinderen en een kleinzoon.

Loopbaan

Bert startte na de basisschool direct met werken. Hij begon bij de Grand Bazar. Dit was een groot Belgisch warenhuis wat in middels niet meer bestaat. Vervolgens werkte hij bij BATA schoenfabriek tot 1972. Tot slot werkte hij 42 jaar in dienst bij de Ministerie van Defensie waar hij verantwoordelijk was voor de HR-afdeling. De laatste 15 jaar van zijn werkzaamheden heeft hij uitgevoerd op de Department van Defensie in Den Haag.

Qua scholing is Bert van Drunen het voorbeeld van het tweede kans onderwijs. Hij heeft naast zijn werkzaamheden de studies Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid gevolgd. Na zijn studie besloot hij lid te worden van de Partij van de Arbeid en is hij actief geworden bij het afdelingsbestuur van PvdA-Best. Vanaf 2006 is hij terecht gekomen in de gemeenteraad en heeft hij een raadsperiode volbracht.

Bert wil met de bewoners van Best communiceren over keuzes op een begrijpelijke en heldere manier. Mensen hoeven het altijd met hem eens te zijn, maar hij wil kunnen beargumenteren waarom bepaalde keuzes gemaakt worden.

Taken

Bert van Drunen zet zich voor meerdere taken in. Zo is staat hij voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zet hij zich in voor jeugd- en jongeren. Is hij actief op het gebied van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Op politiek niveau houdt hij zich onder meer bezig met het welzijn, volksgezondheid, zorg en armoedebeleid.