zo. jul 14th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Pauline Meurs

Naam: Pauline Meurs

Functie: Socioloog en Hoogleraar

Over Pauline Meurs

Pauline Meurs werd geboren in 1953. Zij werkt als socioloog en hoogleraar aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hierbinnen is zijn verantwoordelijk over de leeropdracht Bestuur van de Gezondheidszorg.

Verder is ze wetenschappelijk directeur van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Daarbinnen verzorgt zij academische leergangen en opleidingen voor bestuurders, professionals, managers en toezichthouders in de gezondheidszorg.

Sinds 26 augustus 2016 is zij lid van de Raad van Toezicht aan de UVA en adviseur bij de Raad van Toezicht bij de Hogeschool van Amsterdam. Verder is zij lid van de Raad van Toezicht van het Academisch Medisch Centrum, behoort zij tot de groep van de Auditcommittee van de Raden van Toezicht en is ze voorzitten van de Commissie Governance van de Raden. Haar benoemingstermijn zal eindigen op 25 augustus 2020. 

Sinds dit jaar is Meurs voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Dit adviesorgaan adviseert regering en parlement over onderwerpen op het gebied van zorg en samenleving.

 

Verleden

In het Verleden heeft Meurs verschillende functies gehad. Zo was zij vanaf juni 2007 tot 1 februari 2013 lid van de Eerste Kamer. Deels was zij tegelijkertijd voorzitter van ZonMW. Deze organisatie is verantwoordelijk voor onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg. Van 1 februari 2013 tot 1 juli 2014 was ze ook lid van de Onderzoekraad voor Veiligheid. Tot slot was zij van 1998 tot en met 2008 lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.