vr. jun 14th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Marc Dullaert

Naam: Marc Dullaert
Functie: ondernemer en bestuurder
 

Over Marc Dullaert

Marc Dullaert, geboren op 31 augustus 1963 te Zutphen is een Nederlandse ondernemer en bestuurder. Op 15 februari 2011 werd Dullaert door de Tweede Kamer benoemd tot de eerste Kinderombudsman van Nederland. In deze rol werd hij ook de voorzitter van het Europese netwerk van Kinderombudsmannen op 1 oktober 2015. Sinds 1 april 2016 is hij niet meer de Kinderombudsman van Nederland en blijft hij zich inzetten voor kinderrechten in ontwikkelingslanden met de Stichting KidsRights. Binnen deze stichting bekleed hij de rol van bestuursvoorzitter. Dullaert is getrouwd en hij heeft drie kinderen.

Werkzaamheden

Marc Dullaert heeft tot 1997 bij Foster Parents Plan gewerkt. Deze organisatie heet tegenwoordig ‘Plan’ en houdt zich bezig met ontwikkelingssamenwerking. Binnen deze organisatie was Dullaert marketingmanager. Hierna was hij algemeen directeur en aandeelhouder bij Ivo Niehe Producties tot 2003. Hierna is als aangetreden als CEO bij D&D Film & TV Producties B.V. Marc Dullaert is tot 2009 werkzaam geweest bij deze organisatie. Nadat hij was teruggetreden als Kinderombudsman kreeg hij de opdracht om het aantal thuiszitters terug te dringen van het kabinet. In 2003 richtte hij samen met Ingrid Ikink de Stichting KidsRights op.

Marc Dullaert & KidsRights

Samen met Ingrid Ikink heeft Dullaert KidsRights in 2003 opgericht en is sindsdien voorzitter binnen de stichting. In deze rol zorgt hij, samen met de andere bestuursleden, er voor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd en dat de gelden goed worden beheerd.

KidsRights is een stichting welke opkomt voor kwetsbare kinderen en steun biedt aan lokale ontwikkelingsprojecten. KidsRights werkt samen met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten worden gewaarborgd. De stichting is van mening dat kinderen zelf mee moeten beslissen over zaken die hun direct aangaan, zodat zij zelf in actie kunnen komen en hun kinderrechten beter worden nageleefd.

Kinderombudsman

Marc Dullaert werd op 15 februari 2011 door de Tweede Kamer benoemd tot Kinderombudsman. Dit is een substituut-ombudsman van de Nationale ombudsman. Deze functie heeft een eigen werkterrein en legt ook eigen verantwoording af aan de Eerste en Tweede Kamer. Hoofdtaak van de Kinderombudsman is zorg te dragen dat organisaties en overheidsinstellingen kinderrechten en de rechten van jeugdigen tot 18 jaar waarborgen. Voorlichting en onderzoek van klachten van kinderen en jeugdigen zijn een van zijn instrumenten. Ook het (on)gevraagd adviseren van regering en parlement behoorde tot de instrumenten van Marc Dullaert.