ma. mei 20th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

5 Onderwijs-trends gespot door Richard van Hooijdonk

Hoewel er een aantal trends zijn die de toekomst van het onderwijs vormgeven, behoren digitale en ervaringsgerichte lesmethoden en duurzaam onderwijs tot de belangrijkste.
We leven in een meer geavanceerde wereld waar alles steeds digitaler wordt en steeds sneller verandert. En het is belangrijk dat het onderwijs meegroeit met deze veranderingen. Met behulp van technologieën zoals Big Data, AI en gamification biedt digitaal leren onderwijs op maat dat leren effectiever, toegankelijker, boeiender en steeds persoonlijker maakt. . Ook in de toekomst voorzien we een toenemende verschuiving naar innovatielabs, productieruimtes en duurzaamheidseducatie. Richard van Hooijdonk geeft ons een overzicht van 5 trends op het gebied van onderwijs.

1. Big data

In het onderwijs genereren e-learningactiviteiten grote hoeveelheden data vertelt Richard van Hooijdonk. Digitale tools kunnen worden gebruikt om gegevens te verzamelen over leren, betrokkenheid, interactie en feedback. Dankzij big data- en analysetechnologie kunnen docenten de prestaties van leerlingen analyseren en direct feedback geven. Deze technologie stelt hen ook in staat om hun lessen en leerprogramma’s op maat te maken voor de beste leerervaring en optimale resultaten.

Zo ontwikkelt Apex Learning een oplossing voor fysieke en virtuele leeromgevingen. De oplossing houdt de voortgang in realtime bij, maakt een efficiëntere lesplanning mogelijk en is toegankelijk voor zowel studenten als docenten. Santa Anna High School in Texas is een van de scholen die Apex Learning gebruikt. Dankzij de gegevens die door de tool werden verstrekt, kon de school prioriteiten stellen en haar programma aanpassen om beter aan de behoeften van haar leerlingen te voldoen. In het VK gebruikt Ashford School big data-tools van leveranciers zoals Socrative, Nearpod en Classroom Monitor. Deze oplossingen bieden scholen realtime informatie over het gedrag en de prestaties van leerlingen. Ze stellen scholen ook in staat deze informatie te gebruiken om tijdig wijzigingen aan te brengen in pedagogische benaderingen voor betere resultaten. De modellen die voortkomen uit de analyse van individuele leerlingprestaties geven inzicht in de interesses van leerlingen en de gebieden waar ze in de toekomst kunnen uitblinken. Opvoeders kunnen deze informatie gebruiken om studenten te adviseren over hun onderwijsprogramma’s, graduate studies en toekomstige carrièremogelijkheden.

2. AI: Kunstmatige intelligentie

We gebruiken kunstmatige intelligentie (= Artificial Intelligence, of afgekort: AI) in ons dagelijks leven zonder er bij na te denken. Het kan een automatische spellingcontrole zijn, een navigatie-app, voorspellend winkelen, enz. Kunstmatige intelligentie maakt gebruik van computertechnieken die vergelijkbaar zijn met de werking van het menselijk brein. Machine learning is een kunstmatige intelligentie die zelfstandig leert, maar nog steeds afhankelijk is van menselijk ingrijpen en toezicht. Maar deep learning-modellen kunnen ook zelfstandig leren zonder begeleiding vertelt Richard van Hooijdonk. Verschillende varianten van kunstmatige intelligentie hebben veel toepassingen in het onderwijs.

Op AI gebaseerde apps zoals Coursera, een enorm open online cursusplatform, kunnen docenten bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van verbeterpunten. Als een groot aantal studenten bijvoorbeeld foutieve antwoorden op een opdracht inlevert via Coursera, wordt de docent direct op de hoogte gesteld. Het systeem geeft ook directe feedback over de voortgang van leerlingen, waardoor docenten meer tijd hebben om leerlingen aan te spreken die moeite hebben met een bepaald onderwerp. Scholen kunnen kunstmatige intelligentie ook gebruiken om de prestaties van leerlingen te voorspellen, een belangrijke indicator voor academisch succes. En hoewel lesgeven in een virtueel klaslokaal voor de duur van de cursus een goede oplossing is, zijn online tests een beetje ingewikkelder. Maar ook hier is kunstmatige intelligentie een effectieve oplossing. Om bijvoorbeeld spieken bij examens te voorkomen, kunnen online AI-platforms examenvragen willekeurig verdelen onder kandidaten. Bovendien kunnen deze platforms het gedrag van studenten volgen. Sommige van deze platforms gebruiken gezichtsherkenningssoftware die kunstmatige intelligentie gebruikt om ongebruikelijk of verdacht gedrag te detecteren (bijvoorbeeld: valsspelen) en verwittig de leraar.

3. Gamification

Gamification kan bestaande content omzetten in interactiever, boeiender en motiverender leermateriaal voor studenten. Wanneer correct toegepast, kan gamification het leren leuker maken, de interactie vergroten, het begrip van bepaalde concepten verbeteren, de retentie optimaliseren en studenten het gevoel geven dat ze controle hebben over het leerproces. Veel studenten vinden dat spelend leren effectiever is dan traditioneel onderwijs. Met behulp van gametechnologie kunnen docenten tekstafbeeldingen die vaak in lessen worden gebruikt, vervangen door videoclips. Vervolgens kun je de quizzen zo organiseren dat studenten punten, punten of niveaus kunnen verdienen.

Gamification leert ook dat falen niet altijd slecht is. Om het leerproces nog effectiever te maken, kun je ook ‘leuke’ elementen en waardevolle motiverende opmerkingen toevoegen. Items zoals cijfers, niveaus en ranglijsten kunnen bijdragen aan een competitieve leeromgeving. Wanneer leerlingen bijvoorbeeld beter presteren dan hun leeftijdsgenoten bij huiswerk, quizzen of tests, ervaren ze hetzelfde gevoel van prestatie als het verslaan van hun tegenstanders in een videogame. Door groepscompetities te organiseren, kunnen docenten gezonde competitie aanmoedigen en studenten helpen om teamwerkvaardigheden te ontwikkelen. Eenvoudige voortgangsfeedback, die laat zien waar elke student is, kan studenten aanmoedigen om harder te werken om naar het volgende niveau te gaan. Gezien de vele voordelen van scheikundegames, is het geen verrassing dat de markt voor educatieve gamification naar verwachting in 2023 $ 1,8 miljard zal bereiken.

4. Flipped learning

Omgekeerd leren is een pedagogiek in een interactieve en dynamische leeromgeving waar docenten studenten begeleiden bij het toepassen van concepten en creativiteit op het onderwerp, zo legt Richard van Hooijdonk uit.. Om omgekeerd leren mogelijk te maken, is het belangrijk dat docenten een leeromgeving creëren die voldoet aan de individuele en collectieve behoeften van hun leerlingen. Omdat elke student op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert, moeten leraren ook flexibel zijn in hun verwachtingen. Bij omgekeerd leren is de leraar minder aanwezig in de klas, maar het is belangrijk om leerlingen actief te observeren en te ondersteunen, feedback te geven en hen in de goede richting te wijzen. De theorie van het omgekeerde klasmodel werd voorgesteld door scheikundeleraren Jonathan Bergmann en Aaron Sams. In hun boek Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day (2012) schrijven ze dat omgekeerd leren studenten echt bereikt omdat het ‘hun taal spreekt’, hen ondersteunt die het moeilijk hebben en studenten van alle vaardigheidsniveaus helpt. laat het goed werken.

5. Duurzaamheid

Het respecteren en beschermen van alle vormen van leven is een van de fundamentele principes van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (ESD). Dit omvat de bescherming en het herstel van de ecosystemen van de aarde, respect voor de menselijke waardigheid, mensenrechten, culturele diversiteit en de rechten van toekomstige generaties. De ESD omvat onderwerpen als burgerschap, klimaatverandering, duurzame consumptie, gelijkheid, mensenrechten, armoedebestrijding, vrede, ethiek, democratie en bestuur, maatschappelijk verantwoord ondernemen, industrie, gendergelijkheid, biodiversiteit en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Onderwijsinstellingen hebben veel mogelijkheden om duurzaamheid in hun leerplannen te integreren en kunnen studenten helpen om milieuvriendelijke en sociaal verantwoordelijke burgers te worden. Het begrip duurzaamheid omvat in principe drie hoofdgebieden. De eerste is ecologische duurzaamheid, wat betekent dat de milieusystemen op aarde in evenwicht zijn, de integriteit van het ecosysteem wordt gehandhaafd en natuurlijke hulpbronnen tegen een acceptabel tempo worden gebruikt voor wederopbouw of wederopbouw. Het tweede doel is economische duurzaamheid, waardoor menselijke gemeenschappen over de hele wereld onafhankelijk kunnen blijven en toegang hebben tot de financiële (en andere) middelen die nodig zijn om in hun behoeften te voorzien. De derde is de duurzaamheid van een samenleving waarin basisbehoeften en mensenrechten voor iedereen toegankelijk zijn.

About Post Author