ma. mei 20th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Burgers wekken dit jaar zelf 70 procent meer duurzame energie op

Collectieve burgerinitiatieven hebben dit jaar 70 procent meer hernieuwbare energie opgewekt, blijkt vrijdag uit de jaarlijkse monitor van Stichting HIER opgewekt, het kennisplatform voor lokale initiatieven voor duurzame energie. Vooral het aantal initiatieven waarmee op duurzame wijze warmte wordt opgewekt, neemt snel toe.

Het aantal burgercoöperaties in Nederland nam in 2019 toe van 69 naar 582. Minstens 85.000 Nederlanders nemen deel aan deze energiecoöperaties.

Bij een burgercoöperatie zijn lokale bedrijven en burgers samen eigenaar van een zonne- of windpark. Mensen kunnen met kleine bijdrages participeren. Ze krijgen rendement op hun inleg en maken vaak zelf gebruik van de opgewekte energie.

Er is nu 119 megawatt aan collectief zonvermogen en 193 megawatt aan collectieve windenergie in eigendom van energiecoöperaties. Dat is opgeteld genoeg stroom voor ruim 235.000 huishoudens. Op korte termijn staat een groei van 70 procent op de planning, stelt Stichting HIER opgewekt.

Warmte uit restwater

Naast wind- en zonneparken neemt het aantal lokale warmteprojecten van burgers snel toe. In 2018 gingen 17 initiatieven van start en in 2019 onderzoeken 37 initiatieven de haalbaarheid van alternatieven voor aardgas in de wijk. Vaak doen burgers dit samen met de gemeente of het waterschap.

De initiatiefnemers zijn creatief in het vinden van lokale bronnen, zegt Stichting HIER Opgewekt. Zo wordt gekeken naar warmte uit oppervlakte-, riool- en afvalwater, restwarmte van lokale bedrijven, warmte en groen gas uit gft-afval, waterstof uit wind en combinaties met groene stroom van zeewind.

In het Noord-Brabantse Terheijden wordt momenteel het eerste nieuwe gezamenlijke warmtenet aangelegd. Dat warmtenet is eigendom van de leden van de coöperatie.

About Post Author