ma. jul 22nd, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Overheid wil collegegeld voor studenten nog niet kwijtschelden

De overheid heeft nog geen stappen genomen voor studenten die geraakt zijn in hun studie door de coronacrisis. Zo wil de overheid eerst een onderzoek doen welke groepen precies allemaal geraakt zijn. vanuit hier zullen ze kijken welke studenten door de vertraging het meest in de knel zijn gekomen en zullen die geholpen worden.

 

Reactie van minister onderwijs

Minister Ingrid van Engelshoven (onderwijs, cultuur en wetenschap) wil alles op alles zetten om ervoor te zorgen sta studenten geen studievertraging oplopen. Dit moet vooral voor de laatstejaars gelden die tot 31 augustus hebben om hun studie af te ronden. Over de maatregelen die genomen moeten worden zei de minister woensdag in een debat over onderwijs en het coronavirus, “We gaan eerst kijken wat er nodig is voordat we allerlei maatregelen op een hoop gooien terwijl we niet weten wat er gepast is”. De universiteiten, hogescholen en mbo’s zijn door de coronamaatregelen in ieder geval tot en met 20 mei gesloten voor fysiek onderwijs. Do overheid vraagt om zoveel mogelijk colleges online aan te bieden voor studenten.

 

Oplossing voor studenten

Tijdens de Kamerdebat werd er gesproken over een passend oplossing voor studenten. Zo stelde PVDA-kamer lid Kristen van den Hul voor om studenten met een aanvullende beurs te compenseren. Deze groep zou het meest kwetsbaar zijn voor de coronacrisis in Nederland. Kamerlid Peter Kwint van SP wil dat er ook een snel uitgevoerd noodpakket komt voor studenten, net zoals bij ondernemers. “Waarom wordt het collegegeld niet voor een half jaar gecompenseerd?” Veel studenten met flexwerk zien bovendien ook nog hun inkomsten wegvallen, aldus Kwint. Het kabinet besloot wel voor alle studenten de ov-kaart met drie maanden kosteloos te verlengen.

Minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven vindt het nog te vroeg om zulke stappen te nemen, ze wacht nog liever af op het onderzoek. Wanneer er uiteindelijk iets voor de studenten gedaan zal worden zal nog een tijdje duren.

About Post Author