wo. feb 28th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Schone lucht plan pas na de zomer

schone lucht

Een plan voor schone lucht laat voorlopig nog wel even op zich wachten. Op z’n vroegst komt het nieuwe kabinet pas na de zomer met maatregelen om aan de Europese regels te voldoen. De rechter in Den Haag deed laatst een uitspraak dat de overheid zo snel mogelijk meer moet gaan doen om de luchtvervuiling tegen te gaan.

Vandaag verstuurde de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de tweede kamer. Stientje van Veldhoven van de D66 zegt dat zij het plan samen met andere overheden wil maken. Zij vindt ook dat het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties ene belangrijke rol hebben bij dit verdrag. Wanneer deze instellingen zijn geraadpleegd dan wordt het plan ook nog beoordeeld door het publiek.

De staatssecretaris streeft er naar om na aankomende zomer en nieuwe Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, ook wel NSL genoemd, te hebben liggen. Zij geeft verder aan dat dit zeker niet betekend dat er in de tussentijd niks gedaan gaat worden om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Schone lucht? NL redt Europese norm niet

Het NSL wordt gemonitord door heel Nederland. Uit deze onderzoeken blijkt dat de concentraties van fijnstof en stikstof op veel plekken in Nederland in 2016 te hoog zijn. Te zien was dat dit vooral bij drukke straten en in de omgeving van veehouderij en industrie het geval was.

Volgens de staatssecretaris zijn er verschillende gesprekken gevoerd om de concentraties in de gemeentes die slecht scoren terug te dringen. Daarom wordt er gekeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. Zo kunnen bepaalde knelpunten worden aangepakt.

Omdat de gemeentes vinden dat zij al genoeg hebben gedaan zeggen zij dat de het de beurt is aan de overheid. Uit onderzoek blijkt dat gemeente ook maar een klein aandeel kan uitoefenen op de luchtkwaliteit. Omdat de meeste vervuiling van buitenaf komt van bijvoorbeeld snelwegen.

About Post Author