ma. jul 22nd, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Stakingen minder in 2018, in onderwijs was de grootste staking

Staking

Het afgelopen jaar waren er in totaal 28 stakingen waarbij medewerkers betrokken waren. In 2017 waren er nog 32 stakingen, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Ondanks de daling is 2018 een van de jaren met de meeste stakingen: vanaf 1999 waren er alleen nog maar meer stakingen in 2006 en 2017, het jaar met het grootste aantal stakingen in dertig jaar.

Vorig jaar gingen 239.000 werkdagen verloren bij de stakingen, tegen 306.000 in 2017. 34.000 medewerkers waren er gemiddeld bij betrokken. In 2017 waren het er 147.000.

Volgens CAO-coördinator Zakaria Boufangacha van de FNV-vakbond is er niet alleen veel gestaakt, maar is er ook een toename van andere vormen van actie: “Ludieke acties, zoals het nemen van langere pauzes”.

Zo droegen de Bijenkorf-medewerkers een speldje en een bijdrage bij om te laten weten dat ze betere arbeidsomstandigheden wilden. Medewerkers van de academische ziekenhuizen hielden punctuele acties, deden geen extra diensten en overuren, en namen alle pauzes waar ze recht op hadden.

In onderwijs de grootste staking

Werknemers in de industrie, het vervoer en de opslagsector waren de meest voorkomende sectoren die staakte. De grootste staking vond plaats in het onderwijs. Leraren in het hele land kwamen in actie voor meer loon en minder werklast.

Stakingen helpen, zegt Boufangacha. “Gemiddeld stegen de lonen vorig jaar in de cao’s waar we bij betrokken waren met 2,43 procent, terwijl de lonen na actie gemiddeld met 2,85 procent stegen. En meer in het algemeen leidden acties in de meeste gevallen tot de handhaving van meer dan er op tafel lag”.

De vakbonden hebben vorig jaar alle stakingen uitgeroepen. De reden hiervoor was in de meeste gevallen een conflict over de CAO. “Bij acties gaat het vaak om lonen, maar het kan ook gaan om het verminderen van de werkdruk, het krijgen van meer vaste banen of het nemen van een gezond pensioen”, zegt Boufangacha.

Salaris is te laag volgens drie op de tien werknemers

In 2018 waren drie op de tien medewerkers ontevreden over hun salaris, aldus de Nationale Arbeidsomstandighedenenquête (NEA).

Met name werknemers in pedagogische en dienstverlenende beroepen en in de zorg en welzijn vinden hun salaris te laag. Leidinggevenden zijn het meest tevreden over hun loonstrookjes.

De FNV verwacht dat er ook dit jaar veel stakingen zullen plaatsvinden. “Er moet nog veel gebeuren en werkgevers houden de hand op de knip”, zegt Boufangacha.

 

About Post Author