vr. jun 14th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Waarom de boeren actie voerde

Enorm veel boeren besloten gezamenlijk om dinsdag actie te voeren. “We gaan een duidelijk statement maken”, vertelde woordvoerder Bart Kemp hierover dinsdagochtend tegen NU.nl. Een duidelijk statement is er zeker gemaakt. Volgens de ANWB veroorzaakte de massale opkomst van boeren op trekkers de drukste ochtendspits ooit. Maar waarom kwamen ze eigenlijk in actie?

Op de actiewebsite die is gemaakt staan de standpunten opgesomd. “Wij willen geen gedwongen verdere inkrimping van de veestapel”, luist het eerste standpunt. Hiermee wil de sector reageren op uitlatingen van meerdere politieke partijen die hier voor hebben gepleit als oplossing voor de stikstofproblemen. Zo stelde D66 zelfs een halvering voor, en heeft Jesse Klaver van GroenLinks de bio-industrie al meerdere malen “failliet” verklaard.

Ook zou het beleid voor gewasbeschermingsmiddelen niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten, maar op “aannames en emotie”. Dat moet anders, aldus de actievoerders. “Onwerkbare regels” vormen in lijn hiermee ook een punt uit de lijst. De regels worden opgesteld door mensen buiten de sector, wat volgens boeren voor problemen zorgt.

Kemp geeft het voorbeeld van een middel dat werd ingezet om bieten te beschermen. “Die bietencoating is nu verboden, terwijl in plaats daarvan nu veel meer middelen gebruikt moeten worden om het gewas te laten groeien.” En zo zouden er meer gevallen zijn.

Ook maken de actievoerders zich zorgen over de toekomst van de sector op de lange termijn. Die toekomst moet volgens hen duidelijker zijn, en er moet in afstemming met de sector over worden besloten. De politiek moet daarbij “positief beïnvloed” worden om de belangen van de boeren te behartigen.

Bovendien stellen de agrariërs dat zij het in Nederland op allerlei vlakken – van dierenwelzijn tot duurzaamheid – stukken beter doen dan concurrenten in het buitenland. “We zijn de beste boeren van de wereld”, is dinsdag dan ook een veelgehoorde kreet.

About Post Author