ma. mei 20th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Aardgas blijft voorlopig nog in Nederland

Aardgas,

De afgelopen weken is er enorm veel aandacht voor klimaatverandering. Het klimaatakkoord staat nog volop in de schijnwerpers. Is dit akkoord nog wel realistisch? En wat zijn precies de volgorde.

Een van de voorwaarden in het klimaatakkoord is dat het verbruik van aardgas in Nederland flink moet worden terug gedrongen. Rick Bruins is marketing director bij Remeha. Dit is een producent van centrale verwamingsproducten. Hij denkt dat er nog veel moet gebeuren om de doelstelling uit het regeerakkoord te behalen.

Verschillende energiedragers

In de toekomst wordt er verwacht dat er veel verschillende energiedragers zullen zijn. Aardgas kan deels worden overgenomen door waterstof, biogas of synthetisch gas. Dit wordt opgewekt uit wind en zonne-energie. ‘’Maar of het aardgasgebruik tot nu kan worden teruggebracht? Daar zet ik mijn vraagtekens bij’’, zegt Bruins. ‘’Uiteraard zal het veel minder worden dan nu, maar waar de dalende lijn stabiliseert, weten we nog niet.

De voorwaarden

De daling van het verbruik hangt af van verschillende factoren. Het hangt af van de beschikbaarheid van watergas. Ook het verduurzamen van elektriciteit speelt een grote rol. Met name de mate waarin woningen en gebouwen geïsoleerd gaan worden in de toekomst. Stel dat er over twintig jaar ongelimiteerd waterstof beschikbaar is en elektriciteit volledig verduurzaamd is, dan zou het mogelijk zijn. Dit lijkt op dit moment echter nog lang niet haalbaar.

Toekomst

De combinatie van bronnen zal in de toekomst voor een beter klimaat moeten zorgen. Sommige cv-ketels zullen op waterstof, biogas of gemengd gas moeten lopen in combinatie met warmtepompen. ‘’De elektriciteit die we nu verbruiken is 88 procent fossiel en maar 12 procent duurzaam.’’ Bruins is wel van mening dat over vijf jaar het aandeel fossiele elektriciteit zal afnemen in grote mate. Er zijn gelukkig veel wegen die leiden naar duurzaamheid. ‘’Ik hoop dat we met elkaar, met de politiek, maar ook met de consument op een realistische manier naar duurzaamheid kunnen kijken.’’ Tot die tijd moeten we aardgas nog maar even voor lief nemen.

About Post Author