vr. feb 23rd, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Arbeidsdeskundig onderzoek

arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek is een onderzoek waarbij er gekeken wordt naar de mogelijkheden om een zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidsdeskundige die samen met de werkgever en de werknemer op zoek gaat naar de beste manier om aan het herstel te werken met als doel weer aan het werk te kunnen. Bij een arbeidsdeskundig onderzoek wordt er gekeken of een werknemer zijn huidige werkzaamheden kan verrichten, naar andere mogelijkheden die er zijn om aan het werk te gaan als dat niet het geval is, als dat vervolgens niet het geval is of de werknemer in een andere baan wel aan het werk binnen het bedrijf en tot slot als dat niet mogelijk is zal er gekeken worden naar een andere baan buiten het bedrijf.

Redenen voor een arbeidsdeskundig onderzoek

Het laten uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek kan worden uitgevoerd als een werknemer ziek thuis komt te zitten om te kijken naar de mogelijkheden om tijdens en na het herstel wel weer aan het werk te gaan. Het is voor werkgevers wettelijk verplicht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de werknemer aan het werk te kunnen zetten. 

Daarvoor wordt er dan ook vaak gebruik gemaakt van een onderzoek door een arbeidsdeskundige. 

 

De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een rapport dat vervolgens gebruikt kan worden om aan het UWV aan te tonen wat er gedaan is aan de re-integratie van de werknemer. Een dergelijk onderzoek wordt vaak uitgevoerd als een werknemer voor langere tijd thuis zit en een inkomen ontvangt vanuit de ziektewet.

Uitvoeren van een onderzoek

Afhankelijk van de situatie is het natuurlijk ook mogelijk om eerder een onderzoek te laten doen. Dat kan bijvoorbeeld gedaan worden als het door blijvend letsel niet mogelijk is voor de werknemer om zijn huidige werkzaamheden uit te richten. Het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek wordt altijd gedaan in samenwerking met een bedrijfsarts. 

 

De arbeidsdeskundige die het onderzoek uitvoert communiceert met de werknemer, werkgever en de bedrijfsarts. Er wordt een bezoek gebracht aan de werkplek en onderzocht wat de eventuele mogelijkheden of wat vervangende werkzaamheden kunnen zijn. Aan de hand van de regels, wetgeving, het aanbod van werk en de inrichting van de werkplek wordt er door de deskundige een advies geschreven. Dat is in samenspraak met de bedrijfsarts om de lichamelijke mogelijkheden helder te hebben. Aan de hand van het adviesrapport kan de re-integratie van de werknemer worden ingezet.

About Post Author