ma. mei 20th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Bedrijven slordig met veiligheid die met gevaarlijke stoffen werken

veiligheid

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, laten veel draden vallen. Daarom worden de controles aanzienlijk aangescherpt. Ook de boetes worden verhoogd.

De toezichthouder SZW heeft onlangs 66 relatief grote en complexe bedrijven in de chemische industrie geïnspecteerd. In 56 van deze gevallen werden één of meer overtredingen vastgesteld in verband met de behandeling van gevaarlijke stoffen. Het was bijvoorbeeld niet bekend welke gevaarlijke stoffen werden gebruikt, hoe lang of hoe vaak een werknemer eraan werd blootgesteld. Dit cijfer is zorgwekkend en voor mij een reden om me te richten op meer handhaving”, zegt staatssecretaris Tamara van Ark (VVD).

Alle bedrijven die de wet hebben overtreden, hebben een waarschuwing ontvangen en kunnen een nieuwe herziening verwachten in de nabije toekomst. Eén bedrijf had het zo verkeerd dat er een boete werd opgelegd.

Erg mager

De toezichthouder ontvangt nog eens 4,5 miljoen euro voor de gerichte controle op de omgang met gevaarlijke stoffen op de werkplek. Hiervoor zal een speciaal team worden opgericht. De regulerende instantie zal tijdens deze ambtstermijn nog eens 50 miljoen euro ontvangen. De bezettingsgraad en het budget van de toezichthouder waren te laag”, zegt Van Ark.

De maximale boete zal ook worden verhoogd van 3.000 naar 4.500 euro. Van Ark zegt dat de boete vooral een “stimulans” moet zijn om verbeteringen aan te brengen. Hoewel ze niet veel geduld heeft: “Als de cijfers niet verbeteren, sluit ik niet uit dat er nog strengere maatregelen moeten worden genomen”.

Silentkiller

Elk jaar sterven 3.000 mensen omdat ze worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen op de werkplek. Van Ark spreekt van een “Silentkiller”. De effecten op de gezondheid worden vaak pas later opgemerkt. Het gevolg is dat slachtoffers het vaak moeilijk hebben om erkenning en voldoening te krijgen. Een commissie onder voorzitterschap van voormalig vakbondsvoorzitter Ton Heerts is gevraagd aanbevelingen te doen om de afhandeling van claims te vergemakkelijken. Deze aanbevelingen zouden eind dit jaar beschikbaar moeten zijn.

Naast betere handhaving en strengere regels moet de kennis over (het gebruik van) gevaarlijke stoffen worden vergroot en moeten bedrijven meer inspanningen leveren op het gebied van preventie. Daartoe werken we samen met brancheorganisaties en vakbonden.

About Post Author