vr. feb 23rd, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Uitstoot broeikasgassen blijft stijgen binnen NL

broeikasgassen

Afgelopen jaar zijn er wederom meer broeikasgassen uitgestoten dan vorig jaar. Dit is opvallend, omdat de wens is de uitstoot tegen te gaan. Door de wens van velen om bijvoorbeeld de CO2 uitstoot te verminderen, zijn er maatregelen genomen. Ondanks deze maatregelen was de uitstoot alsnog hoger dan het jaar er voor.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam met deze cijfers naar buiten. De cijfers over de uitstoot zijn uitgaande van voorlopige geregistreerde cijfers. De meeste broeikasgassen worden veroorzaakt door de chemische industrie en door het verwarmen van woonhuizen en werkplekken met aardgas.

Uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de uitstoot Met 1 procent is gestegen in Nederland in vergelijking met een jaar eerder. De totale uitstoot in Nederland was in 2015 197 miljard kilogram CO2.

Uitspraak van de rechter over broeikasgassen

De rechter heeft de staat verplicht om in 2020 de uitstoot met minimaal 25 procent terug te brengen ten op zichten van 1990. Deze historische gebeurtenis is het gevolg van een rechtszaak die door een milieuorganisatie genaamd Urgenda aanspande tegen de staat. Met nog drie jaar te gaan heeft de staat de uitstoot met 11% weten te verlagen. Aanzienlijk is dat de staat de eis van de rechter dus niet kan inwilligen.

De stijging van de uitstoot kom door een groot gedeelte van de chemische industrie, die meer produceerde. De chemische industrie stootte 1,5 miljard meer CO2 uit dan het jaar er voor. In 2016 bedroeg de totale CO2 uitstoot ongeveer 167 miljard. Dat is een stijging van bijna twee miljard ten opzichten van een jaar eerder. Nog een reden van de stijging is dat de burgers meer aardgas hebben gebruikt voor het verwarmen van de woningen.

Minder steenkool

De energiebedrijven hebben het goed gedaan afgelopen jaar. De energiebedrijven hebben ongeveer 0,4 miljard aan CO2 minder uitgestoten. Dit komt voornamelijk doordat zij minder gebruik hebben gemaakt van steenkool bij het opwekken van energie. Dit komt voornamelijk door de sluiting van drie kolencentrales.

About Post Author