ma. mei 20th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

De maatregelen die gelden vanaf zondagavond om 18:00 uur

Vanaf zondagavond om 18:00 uur gelden er in Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden nieuwe coronamaatregelen.

Vanwege de toename van het aantal positieve coronatesten zijn de regio’s opgeschaald naar het niveau ‘zorgelijk’ (het tweede van de in totaal drie niveaus). Vanaf middernacht mogen horecazaken geen bezoekers meer toelaten en moet de muziek uitstaan. Een uur later moeten de deuren gesloten worden en alle gasten vertrokken zijn. Met meer dan vijftig personen een feestje, uitje of groepsactiviteit doen? Dit kan tot op heden niet meer. Daarnaast maakt het geen verschil of dit binnen of buiten is.

Amsterdam-Amstelland

In Amsterdam-Amstelland gaat de regio proberen illegale feesten tegen te gaan door delen van het Amsterdamse Bos en bij de Ouderkerkerplas in de nacht preventief af te sluiten. Door middel van pijlen en extra markeringen zullen er op openbare plekken de aandacht gevraagd worden om de coronamaatregelen na te leven.

De basisregels zullen nageleefd moeten door middel van communicatiecampagnes zal dit weer belicht worden. De coronapreventieteams van de GGD zullen op plekken waar relatief veel mensen besmet raken in actie komen. Winkelmandjes zullen vanaf nu weer geteld en gedesinfecteerd worden.

Rotterdam-Rijnmond

In de regio Rotterdam-Rijnmond zal politie gerichter gaan controlren bij bepaalde doelgroepen, waaronder studentsociëteiten, sportaccommodaties en in feestzalen.

Er wordt extra gewezen op de naleving van de maatregelen bij deze openbare ruimtes. Ook wordt er gesproken met groepen bij wie relatief veel besmettingen worden vastgesteld, het gaat dan om onder anderen jongeren en studenten.

Haaglanden

De regio Haaglanden gaat strenger handhaven op de naleving van de coronamaatregelen: Bij horecagelegenheden, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëten zullen er meer controles komen. Er wordt een waarschuwing wanneer de locatie een van de regels overtreedt. Bij meerdere overtredingen, volgt een tijdelijke sluiting.

De regio doet “een dringend beroep op alle inwoners om verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de coronamaatregelen te houden”. Hiervoor zullen er gesprekken gevoerd worden met specifieke doelgroepen en branches.

Utrecht

In de regio Utrecht wordt de handhaving van de coronamaatregelen aangescherpt. Parken en gebieden met een hoog risico zullen intensievere handhaving krijgen. Ook in Utrecht worden campagnes opgezet en gesprekken gevoerd met bepaalde doelgroepen waarvan de besmettingspercentage hoog is.

Kennemerland

In de regio Kennemerland wordt extra gecontroleerd in gebieden met veel besmettingen. Sportvereningen bijvoorbeeld. In bepaalde gebieden mogen mensen ’s nachts niet meer komen. Zo probeert de regio illegale feesten te stoppen.

De communicatie zal voornamelijk in de richting zijn van de jongvolwassenen doelgroep (20-29 jaar), studenten en migranten. Daarbij richt de regio zich direct op organisaties.

Daarnaast worden onder meer sportvereningen, scholen, supermarkten en horecagelegendheden aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Hollands Midden

De regio Hollands midden houdt het bij de maatregelen die zijn aangekondigd door het kabinet.

About Post Author