ma. jul 22nd, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Economie van Nederland groeit zeldzaam hard

economie nederland

De snelheid van de groei van de Nederlandse economie is zeldzaam hoog. De omvang van de economie wordt aan de hand van het bruto nationaal product bepaald (bnp). Vergeleken met vorig jaar is het bnp met 3,8 procent gestegen.

Dat maakte het CBS aan de hand van de voor het aantal werkdagen gecorrigeerde cijfers bekend. Wanneer de cijfers niet worden gecorrigeerd is er sprake van een groei van de economie van 3,3 procent. De groei was vooral extreem hoog in het afgelopen kwartaal. Er was in drie maanden tijd sprake van een groei van liefst 1,5 procent. Er kwam sinds het jaar 2000 pas twee keer eerder een vergelijkbare kwartaalgroei voor. Dit was het dertiende kwartaal op rij waarbij er een groei te zien was. De groei wordt veroorzaakt door verschillende factoren. De bv Nederland exporteert steeds meer, de consumptie van de huishoudens neemt toe en de bedrijfsinvesteringen stijgen.

Werkzoekend Nederland heeft ook veel baat bij de sterke groei. Er ontstaan door de steeds groter wordende economie meer banen. Sinds het topjaar 2007 was er niet zo een sterke groei als nu. Het afgelopen jaar steeg het aantal banen met 199.000. Er zijn momenteel 10,2 miljoen banen.

Economie blijft volgens CPB doorgroeien

Volgens de voorspellingen van het Centraal Plan Bureau (CPB) blijft de economie nog wel even door groeien. Volgens het CPB zal de totale groei van het bnp van 2017 uitkomen op 3,3 procent. Ook voor 2018 wordt een groei verwacht. Het CPB denkt dat deze 2,5 procent zal zijn. Voor de komende kabinetsperiode wordt een gemiddelde groei van 1,8 procent per jaar verwacht. De werkloosheid zal naar verwachting van 4,9 procent naar 4,3 dalen in 2018.

Ook de voorspellingen op het gebied van koopkracht zijn positief. Het CPB verwacht dat er voor werkenden een stijging van 0,8% komt en voor gepensioneerden een stijging van 0,2 procent. Wanneer het beleid ongewijzigd blijft, zal de situatie voor uitkeringsgerechtigden nagenoeg gelijk blijven.

Wanneer de overschotten niet worden uitgegeven zal de staatsschuld flink afnemen. Op dit moment bedraagt de staatsschuld ongeveer 60 procent van het BBP. Als de overschotten volledig worden gebruikt voor de staatskas, kan de schuld dalen tot 45 procent van het BBP. De kans dat het volgende kabinet dit doet is echter erg klein.

About Post Author