ma. mei 20th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Hoe erg is de winkelleegstand in jouw gemeente?

De Nederlandse provincies gaan zich wenden aan het probleem van winkelleegstand te verlagen. Provincies gaan gemeente ondersteunen om de overcapaciteit weg te werken. Daarnaast willen zij de gemeenten de mogelijkheid bieden om in onderling overleg zelf locaties voor winkels te kiezen.

Een gedupeerde: ‘’Een provincie zal geen aanstalten meer maken aan de bouw van een nieuw winkelruimte project als er sprake is van leegstand. Er zullen uitzonderingen zijn maar waar op dit moment sprake is van leegstand zullen geen nieuwe winkels komen.’’

Minister Kamp komt vanmiddag met de provinciebestuurders tezamen om hier overeenkomsten over te ondertekenen.

Winkelleegstand

Het aantal winkels dat in Nederland leeg is komen te staan is de afgelopen 10 jaar verdubbeld. Uit cijfers van het onderzoeksbureau Locatus en het Planbureau voor de Leefomgeving staat op dit moment 10 procent van het totale winkeloppervlak leeg.

De komst van een mooi nieuw winkelcentrum kan een buurt, regio of stad vaak een positieve impuls te geven. Deze plannen zijn bij menig wethouders en projectontwikkelaars bekend waarna er meerdere indrukken zijn gemaakt en vergunningen zijn verleend.

Het vervelende is dat er in de naastgelegen regio’s hetzelfde gebeurt, of op plekken waar al veel winkels staan. Zonder dat goed overleg kan dit de problemen alleen maar verergeren.

Proberen

Sander de Rouwe, een gedupeerde zegt dat hij begrijpt dat wethouders de verleiding zien om iets te laten bouwen, omdat een vastgoedeigenaar dat wil. Het is juist aan de provincies om gemeenten en de vastgoedsector bij elkaar te laten komen zodat er overlegd kan worden en de plannen op elkaar worden afgestemd.

De provincies starten verschillende pilots om hun doelen te realiseren. Door het regionale koopgedrag in kaart te brengen door middel van een onderzoek zullen er streefcijfers behaald worden om te kijken hoeveel winkelruimte waar nodig is.

About Post Author