ma. mei 20th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Mensen die te duur huren krijgen huurverlaging

Uit de met Prinsjesdag gepubliceerde begrotingsplannen van volgend jaar blijkt dat het kabinet huurders met een te hoge huur tegemoet komt met een huurverlaging. Naar schatting 260.000 huurders komen in aanmerking voor de huurverlaging, die gemiddeld zo’n 40 euro per maand zal bedragen.

 

Scheefwoners

Mensen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming zijn veelal zogenaamde dure-scheefwoners. Dit zijn mensen die ooit een relatief dure sociale huurwoning toegewezen kregen, maar van wie later het inkomen daalde, bijvoorbeeld door het verlies van hun baan door de Corona-crisis. Volgens de Minister van Binnenlandse Zaken is deze groep kwetsbaar voor schulden en met deze huurverlaging wil zij huurders financieel ontlasten.

De verlaging van de huur wordt mogelijk gemaakt doordat de woningcorporaties 200 miljoen euro minder verhuurdersheffing hoeven af te dragen aan het Rijk. In totaal is er met de huurverlaging 160 miljoen euro gemoeid.

De belastingverlaging is een eenmalige tegemoetkoming voor woningcorporaties, die verder worden opgedragen te investeren in de bouw van nieuwbouwwoningen en de verduurzaming van andere woninging.

 

Nieuwbouw

Vorig jaar werd het streven bekend gemaakt om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te bouwen om te kunnen voldoen aan de enorme vraag. Door de stikstofmaatregelen gaat dat aantal dit jaar echter niet gehaald worden.

Nu wordt er door het kabinet tot 2030 1 miljard euro vrijgemaakt om het stikstofprobleem aan te pakken, zodat het geschatte tekort van 300.000 woning op dit moment zo snel mogelijk teruggebracht kan worden. Er moet volgens het kabinet zo snel mogelijk 150.000 nieuwe woningen worden gebouwd, waarvan het grootste deel in het middenhuur-segment.

Andere maatregelen

Om tot 2030 bijna 850.000 nieuwe woning op te leveren, onderhandelt het kabinet met gemeentes en bedrijven om de besluitvorming over 14 nieuwbouwlocaties te versnellen. Er wordt ook 20 miljoen euro gereserveerd om leegstaande kantoren en andere bedrijfspanden om te bouwen tot woningen.

Ten slotte moet het voor starters makkelijker worden om een huis te kopen door onder andere de bouw van meer betaalbare woningen en de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor kopers tot 35 jaar.

About Post Author