vr. jun 14th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Onderzoek Aedes: verschil tussen goede en slechte wijken neemt snel toe

De vereniging van woningcorporaties Aedes heeft een onderzoek gedaan naar leefbaarheid van wijken. Zo blijkt uit onderzoek dat het verschil tussen slechte en goede wijken groter wordt. In slechte wijken wonen meer kwetsbare mensen dan goede wijken. In deze achterstandswijken wonen meer mensen met psychische, financiële problemen of een verstandelijke beperking.

Wijken waarin meer huurwoningen van corporaties zijn gevestigd zijn gemiddeld minder leefbaar dan wijken met koopwoningen. Anderhalf miljoen mensen wonen in wijken met ten minste twee derde huurwoningen. Van deze groep heeft 1,8 procent last van psychiatrische problemen en dat is drie keer zo groot als in het landelijke gemiddelde. 24 procent van de inwoners van deze wijken heeft een verstandelijke beperking, terwijl dit landelijk maar 9 procent is.

Investeren in deze probleem wijken

Aedes constateert dat de groei van kwetsbare huurders in de zogenoemde slechte wijken voor grote problemen kan zorgen. De instroom van nieuwe kwetsbare huurders in deze slechte wijken groeien harder dan voorheen. Zo zouden deze slechte wijken door voormalig minister Ella Vogelaar in 2007 al gedefinieerd worden als moeilijke wijken. Daarnaast kwam zij met een plan om de leefbaarheid van deze wijken te vergroten, maar dit plan heeft weinig impact gehad.

Gemeenten en woningcorporaties hebben met elkaar afgesproken wat de betaalbaarheid van woningen mag zijn in zogeheten slechte wijken; dit betreft de leefbaarheid en investeringen in nieuwbouw of duurzaamheid. De ambities voor nieuwbouw blijven achter en de oorzaak hiervan is heeft te maken met gebrek van bouwlocaties en aannemers, opstijgende bouwprijzen en de stikstofproblematiek. Dat het kabinet en gemeentes beslissingen nemen die het moeilijker maakt voor de woningcorporaties is bizar maar gebeurt toch in Nederland. Je zou dit niet verwachten omdat er in Nederland een grote woningcrisis gaande is. Het is onmogelijk om het probleem van het aantal bouwlocaties op te lossen als er maar een beperkt aantal bouwlocaties worden vrijgegeven door gemeentes. Dan komt er nog bij dat het stikstofprobleem het niet makkelijker maakt voor de woningcorporaties om nieuwe woningen te bouwen en dit probleem ligt eveneens in de handen van de kabinet.

 

 

About Post Author