ma. mei 20th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Staatsschuld maakt Italiaanse economie kwetsbaar

De Italiaanse staatsschuld is, uitgedrukt in het bbp, de op een na hoogste van Europa. Alleen de Griekse staatsschuld is hoger. Daarnaast is er sprake van een flinke vergrijzing en een krimp van de Italiaanse bevolking. De aflossingen en de rente moeten dus door steeds minder Italianen opgebracht worden.

De norm van de EU bedraagt een maximumstaatsschuld van 60 procent van het bbp. De Italiaanse staatsschuld is veel hoger dan de norm en bedraagt 132 procent van het bruto binnenlands product. Elwin de Groot van Rabobank denkt niet dat de schulden op de korte termijn een probleem zullen worden. De laatste jaren is de Italiaanse overheid redelijk in staat geweest om voor het betalen van de rentelasten geld over te houden. Ze hebben dus een primair overschot, wat inhoudt dat de situatie in ieder geval niet slechter wordt.

De rente in de markt ligt nu lager dan de rente die de Italiaanse overheid over de schuld betaalt. Wanneer de schulden dus worden geherfinancierd, zal dit tegen een lagere rente gebeuren. De Groot zegt dat, mede hierdoor, de schuld ten opzichte van het bbp waarschijnlijk niet zal stijgen. Bob Homan van ING Investment Office is het eens met De Groot. Volgens hem is de schuld op korte termijn houdbaar. De economische groei en de inflatie bedragen beide ongeveer 1 procent, wat neer komt op een nominale groei van 2 procent. Dit komt precies overeen met het begrotingstekort. De schuld ten opzichte van het bbp wordt dus niet slechter.

Staatsschuld probleem op lange termijn

Op de lange termijn moet er echter wel wat gaan gebeuren aan de schuld. De Italianen kunnen een vergelijkbare oplossing als de Fransen kiezen, of voor de Griekse oplossing gaan. Het is te hopen dat de Italiaanse aanpak op de Franse lijkt. De Griekse bevolking heeft flink geleden onder de getroffen maatregelen.

Italië blijft wel erg kwetsbaar wanneer de rente zal gaan stijgen. Hendrik Jan Tuch van Aegon Asset Management is dan ook niet positief over de situatie. Hij denkt dat een eventuele nieuwe crisis vanuit Italië zal komen. Hij geeft aan dat er sprake is van een zwakke politieke structuur, een lage productiviteitsgroei, een lage economische groei, een starre arbeidsmarkt en een matige concurrentiekracht. Tuch is wel positief over het feit dat een groot deel van de schuld in bezit is van Italiaanse beleggers.

About Post Author