vr. jun 14th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Uw portemonnee na Prinsjesdag 2016

Wat zijn de gevolgen voor uw portemonnee na Prinsjesdag 2016. In dit artikelen zetten wij alle maatregelen voor u op een rijtje.

Kind

Volgend jaar gaat het kindgebonden budget stijgen. Ouders krijgen voor de eerste 2 kinderen een hogere tegemoetkoming. Voor de kinderopvang wordt 200 miljoen euro vrijgemaakt. Hier mee wil het kabinet de ouders stimuleren om hun kind naar de kinderopvang te sturen.

Er wordt 100 miljoen euro vrijgemaakt voor kinderen die uit een arm gezin komen. Op deze manier worden schoolreisjes, sportlessen en muziekles mogelijk gemaakt voor deze kinderen. Dit geld wordt geregeld binnen de gemeentes en fondsen zelf. Zij maken vervolgens het geld over naar de kinderen die dit nodig hebben.

Scholier van het MBO krijgen een hogere tegemoetkoming voor hun schoolkosten. Dit is onder andere bedoeld voor software, gereedschap en werkkleding.

Belasting

Het belastingtarief in derde schijf stijgt van 40,4 procent naar 40,8 procent. Ook voor AOW’ers stijgt het belasting tarief, namelijk van 22,4 procent naar 22,9 procent. De top van de derde schijf wordt volgend jaar 67.072 euro. De loon- en inkomstenbelasting is met 400 miljoen verminderd.

De maximale arbeidskorting wordt volgend jaar 3223 euro. Dit is 46 euro minder dan eerder was afgesproken. De algemene heffingskorting kent wel een stijging van 48 euro. Dit komt nu neer op een maximale heffingskorting van 2.254 euro.

Mensen met schulden krijgen nu allemaal dezelfde afbetalingsregeling. Voor heen waren er nog verschillende afbetalingsregelingen.

Ouderen gaan minder belasting betalen. De ouderenkorting wordt namelijk verhoogd. Pensioengerechtigden met een maximale inkomen van 36.057 euro krijgen nu een ouderenkorting van 1.292 euro, voorheen was dit 1.187 euro.

Wonen

De huurtoeslag wordt verhoogd. Degene die dit ontvangen gaan er 10,50 euro op voorruit.

De maximale hypotheek ten opzicht van de waarde van het huis daalt ook. Dit jaar kon 102 procent van de waarde van het huis geleend worden. Nu wordt dit 1 procent minder, namelijk 101 procent. Vanaf 2018 is het helemaal niet meer mogelijk om extra te lenen boven de waarde van uw huis.

De huur zal aankomend jaar minder hard stijgen dan dit jaar.

Er komt een extra huurverhoging voor mensen die net teveel verdienen voor een sociale huurwoning. Door deze maatregel wil het kabinet deze mensen stimuleren om een duurdere woning te nemen.

Zorg

Het eigen risico blijft aankomend jaar hetzelfde als dit jaar, namelijk 385 euro.

De premie van zorgverzekeringen gaat stijgen met 3,50 euro. Er wordt dan uitgegaan van een gemiddelde premie van 103 euro per maand. Let op dit is een schatting.

De zorgtoeslag stijgt met maximaal 2 euro.

De inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet wordt gereduceerd. Gepensioneerden en zelfstandige ondernemers hoeven 0,1 procent minder te betalen.

Mensen met een meerpersoonshuishouden en een modaal inkomen kunnen een voordeel van 1.400 euro verwachten. Dit komt omdat de eigen bijdrage in de Wmo wordt verlaagd. Vooral alleenverdieners met een chronisch zieke partner zullen dit gaan merken in hun portemonnee.

Koopkracht

Bijna alle Nederlanders hebben volgend jaar meer koopkracht. Het gaat om werkenden, ouderen en mensen met een uitkering, een groep van zo’n 90 procent. Het kabinet maakt 1,1 miljard euro vrij om alle groepen meer koopkracht te geven. Voor zoals het nu lijkt gaat iedereen er 1 procent op voorruit.

About Post Author