zo. jul 14th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Vermogensongelijkheid daalt flink dankzij de aantrekkende woningmarkt

Vermogensongelijkheid

Vanaf 2015 is de vermogensongelijkheid tussen huishoudens flink gedaald. Dit komt vooral door de aantrekkende woningmarkt. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend op dinsdag. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens over de periode van 2011 tot 2017. In deze periode bleef de inkomensongelijkheid op hetzelfde niveau.

Toen de huizenprijzen daalden, dit was in de periode tussen 2011 en 2014, groeide de vermogensongelijkheid. Bijna zes op de tien huishoudens is in bezit van een koopwoning.

Een eigen woning is voor minder vermogende huishouden het belangrijkste deel van hun vermogen. Door de dalende huizenprijzen werd het vermogen van die mensen betrekkelijk hard geraakt.

Na 2015 werden de woningen weer een stuk duurder, hierdoor nam de ongelijkheid weer af. Als de eigen woningen buiten beschouwing wordt gelaten, is in de periode tussen 2011 en 2017, is de vermogensongelijkheid hetzelfde gebleven.

In grote steden meer vermogensongelijkheid

In de grote steden is de vermogensongelijkheid drastisch groter dan landelijk het geval is. Dit komt doordat er veel jongeren met minder vermogen wonen. Tevens ook uitkeringsontvangers en personen met niet-westerse migratieachtergrond hebben hetzelfde probleem.

De vermogensverschillen zijn minder klein in de gemeente, waar het doorsnee vermogen groot is. Tevens geldt dit ook voor de gemeente waar relatief veel oudere inwoners hebben. De ouderen hebben gedurende hun leven een grotere kapitaal opgebouwd.

Het hoogste inkomensgelijkheid in 2014 het hoogst

In 2014 was de inkomensgelijkheid het hoogst. Als er wordt gekeken naar de jaren tussen 2011 en 2017.  Dit ontstond door een incidentele fiscale maatregel, wat in 2014 plaats vond. Het maakte het voor directeur-grootaandeelhouders zeer aantrekkelijk om veel dividend uit te keren.

In de gemeente Wassenaar, Blaricum en laren zijn de inkomensongelijkheid die een hoog besteedbaar inkomen hebben. Tevens zijn in vele studentensteden de verschillen aanzienlijk groot.

 

About Post Author