ma. jul 22nd, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken vier procent duurder

De consumentenprijzen stegen vorig jaar gemiddeld met 2,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat betekende de grootste stijging van de consumentenprijzen sinds 2002, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee stegen de prijzen harder dan de lonen. De Nederlandse inflatie was een van de hoogste van de eurozone.

De grotere stijging van de consumentenprijzen was nu vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van eten en drinken. Voor voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken moest vorig jaar in de supermarkt in doorsnee 4 procent meer worden betaald dan een jaar eerder. Dat was volgens het CBS de sterkste prijsstijging in ruim tien jaar tijd.

Daarnaast was de gemiddelde prijsstijging in restaurants, cafés en bedrijfskantines 4,6 procent. De grotere prijsstijging van eten en drinken hangt samen met de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent per 1 januari 2019.

Goederen en diensten die onder het lage btw-tarief vielen waren in 2019 gemiddeld 4,1 procent duurder dan in 2018. In dezelfde periode was de prijsstijging van producten die onder het hoge btw-tarief vielen gemiddeld 2,3 procent.

Elektriciteit was in 2019 gemiddeld 15,7 procent duurder dan in 2018. De prijsstijging van gas bedroeg gemiddeld 10,6 procent. Dit kwam mede door hogere leveringstarieven en hogere heffingen op gas en elektriciteit.

Goedkoper

Niet alles werd duurder, benadrukt het CBS. Onder meer thuiszorg daalde sterk in prijs. Ook mobiele telefonie en audio- en videoapparatuur werden goedkoper. Verder merkt het statistiekbureau op dat de loonstijging in Nederland voor het eerst in vijf jaar minder sterk was dan de stijging van de consumentenprijzen. De cao-lonen stegen volgens voorlopige cijfers vorig jaar in doorsnee met 2,5 procent op jaarbasis.

Op basis van de Europese geharmoniseerde prijsindex stegen de prijzen in Nederland met gemiddeld 2,7 procent. Alleen in Slowakije werd het dagelijkse leven in doorsnee nog iets duurder. Voor de hele eurozone gold een inflatie van 1,6 procent. Dat was in 2018 nog 1,7 procent. In de geharmoniseerde methode wordt geen rekening gehouden met de kosten van het wonen in de eigen woning.

About Post Author