vr. jun 14th, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Werkloosheid blijft flink dalen in 2017

De werkloosheid in Nederland blijft dalen. De daling van de afgelopen drie maanden was gemiddeld 8000 per maand. In april kwam het aantal werklozen uit op 456.000. Dit blijkt uit de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit aantal is goed voor 5,1 procent van de beroepsbevolking.

Omdat er steeds meer nieuwe arbeiders op de markt komen, stijgt het aantal personen met betaald werk sneller dan het aantal werklozen daalt. In het eerste kwartaal van 2017 nam het aantal personen met een betaalde baan toe met gemiddeld 9000 per maand. Omdat de werkloosheid daalt, neemt ook het aantal uitkeringen af. Uitkeringsinstantie UWV gaf aan dat er eind april 401.000 WW-uitkeringen waren. Dit is 3,2 procent lager dan in de maand ervoor. Vooral het aantal jongeren met een uitkering daalde flink.

Werkloosheid daalt vooral dankzij jongeren

De afname was onder de 55-plussers het minst aanwezig. Wanneer de verschillende sectoren worden vergeleken bleek alleen de bankensector vrijwel hetzelfde aantal werklozen te hebben als ervoor. De overige sectoren lieten allemaal een daling van het aantal uitkeringen zien. Omdat de werkloosheid onder jongeren het sterkst afneemt was de afname ook het grootst in sectoren waar veel jongeren werken. Vooral bij de uitzendsector was dit duidelijk te zien.

Wanneer april 2017 wordt vergeleken met april 2016 was het aantal WW-uitkeringen ongeveer 60.000 lager. Dit was goed voor een daling van 12,8 procent. De daling onder de 55-plussers kwam neer op 7,2 procent.

Wanneer er wordt gekeken naar de totalen van de eerste vier maanden van 2017, moest UWV 148.000 nieuwe uitkeringen verstrekken. Dit is liefst 21 procent minder dan de eerste vier maanden van 2016. Ook voor de eerste vier maande geldt dat vrijwel alle sectoren het aantal nieuwe uitkeringen zag dalen ten opzichte van 2016. Alleen in de bankensector en de metaalindustrie kwamen er meer nieuwe uitkeringen bij dan in 2016.

About Post Author