ma. jul 22nd, 2024

Zakelijk Nieuws

Blijf up-to-date over de laatste zakelijke updates

Werkzaamheden belastingdienst straks niet meer te doen

belasting diensten
De komende jaren zal de Belastingdienst nog meer personeel gaan verliezen dan dat tot nu werd aangenomen. Hierdoor zal de dienst in de toekomst zijn werkzaamheden niet meer goed kunnen uitvoeren. Als gevolg hiervan kan het belastingmoraal in Nederland ook onder druk komen te staan.

De Vakbond van Hogere ambtenaren laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dan de dienst mogelijk van 30.000 ambtenaren terugvalt nar 23.000. Volgens de plannen van het ministerie van Financiën zal de krimping tot 26.500 lopen.

Sinds een uit de hand gelopen vertrekregeling die veel geld kosten staat de Belastingdienst onder curatele van de staat. Rutten zegt dat er flink bezuinigd moet worden binnen de financiële kaders. Op materiaal is al veel bezuinigd, tevens zijn onderdelen zoals de FIOD en Douane beloofd om in dezelfde sterkte te blijven. Als gevolg hiervan is bezuinigen op de Belastingdienst de laatste optie.

Minder controle

Komende jaren zullen veel werknemers de Belastingdienst gaan verlaten, en voor nieuw personeel is minder geld uit getrokken. Op termijn zullen er straks 7000 minder mensen werken bij de dienst. Rutten vindt het niet meer verantwoord als er straks 20.000 controles uitgevoerd kunnen worden over 1,6 miljoen aangiftes van het MKB bijvoorbeeld.

Verder stelt Rutte dat de belastingbetaler ook recht heeft op een goede controle. Mensen die netjes betaald hebben willen dat dat ook wordt afgedwongen bij mensen die dat niet doen. Het belastingmoraal kan snel verminderen als het vertrouwen afneemt.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil komende donderdag zijn reactie geven op de brief. In de Tweede Kamer zal overleg plaats vinden over de Belastingdienst.

About Post Author